Sint Zondebok

De mensheid heeft op allerlei momenten op haar pelgrimstocht door de vóórgegeven Heilsgeschiedenis van het stoffelijke ondermaanse zondebokken nodig gehad. Op momenten dat zij meende in een onoverkomelijke crisis terecht te komen. Hetgeen haar al te vaak wedervoer. Die mening Meer…

24 juni, 2024

Regentendom maakt niet plat doch vernietigt

Het heeft mij altijd verbaasd hoezeer het regentendom destijds in 2002 professor Pim haatte. En hoe huichelachtig het was bij de voortgezette ontkentenis, ja, totale loochening, van die emotie. Die van het beeldscherm in de huiskamers afspatte. En hoe zalvend Meer…

23 juni, 2024

Platmakerijsubtiliteiten

Het verhaal van Toonder gaat om het uit publicitair oogpunt opblazen en vervolgens meedogenloos leegprikken van publieke figuren. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_platmaken Het verhaal is daarom thans zo meeslepend en attractief omdat je de verhaalstructuur thans ook ziet fungeren als libretto voor Meer…

22 juni, 2024

Platmaken

Marten Toonder heeft met zijn Bommelsaga, waarheen ik al verschillende malen in deze blogs verwees echt wel iets toegevoegd aan de Nederlandse litteratuur. Het heeft lang geduurd voor dat dat algemener erkend werd binnen de kaste van de litteraire experts. Meer…

21 juni, 2024

Remkes’ scenario andermaal

De partijen van het politieke establishment hebben er alle belang bij dat de formatie van een kabinet-Wilders zonder Wilders totaal mislukt. Dus zetten deze partijen alles erop in dat degenen die in de coalitie zijn op kan zetten tegen iedere Meer…

20 juni, 2024

Hoe gaat-ie met de formatie?

Deze formatie zal natuurlijk onderdeel van de Nederlandse parlementaire geschiedenis uitmaken. Nu, op dit moment, wordt deze formatie gezien als een unieke, buitengewoon gecompliceerde en ook wel wat infantiele gebeurtenis, kenmerkend voor een stuurloze periode in de Nederlandse staatkunde die Meer…

19 juni, 2024

Maanblafferproef kabinet

Daarom ligt het voor de hand dat het demissionair kabinet aan het RIVM heeft opgedragen voor de leden van het beoogde kabinet Wilders zonder Wilders een uitgebreidere, proefondervindelijk gefalsificeerde en daarna gevalideerde maanblafferproef te ontwikkelen. Aan de universiteiten van Jatkoets Meer…

18 juni, 2024

Nonwokenaars overal

Het is duidelijk dat je dus erg moet uitkijken voor nonwokenaars, vooral omdat ze heel moeilijk te herkennen zijn. Ze lijken uiterlijk op maanblaffers. Dat helpt al een stuk bij de detectering, want nonwokenaars doen net of ze redelijk denkende Meer…

17 juni, 2024

Verbindend woke

Wat verder de conversatie zeer belemmert op de markt – maar beslist niet alleen daar – is de beziging van termen als “verbindend”, “harmonisch” en “insluitend” of “samenbrengend”. Alles tezamen te vatten onder het Anglicisme woke. Deze term betekent een Meer…

16 juni, 2024

Tijdgeest

Wij zijn kinderen van onze tijd. Daarom zijn we op een of andere intuïtieve en onderbewuste manier deelachtig en onderworpen aan iets wat de Duitsers in de romantische periode ook wel “Zeitgeist” hebben genoemd. Een soort aromatisch ingedaald zielenroersel dat Meer…

15 juni, 2024

Sprakeloze film

Vroeger plachten de kooplui tegen negenen in de ochtend koffie te gaan drinken, bijvoorbeeld bij “De Posthoorn” of bij het Italiaanse tentje “Lusso”. Daar was het dan zeer druk van conversatie. De koopmannen waren zeer, zeer vroeg op pad gegaan, Meer…

14 juni, 2024

Specialisten ongewenst

Wat opvallend is, is dat de marktlui tegenwoordig nauwelijks meer enig specialisme hebben in aanbod en taxatie. Veertig jaar geleden waren er handelaren die naar Engeland gingen om staande Engelse horloges te kopen. En daar waren waarachtig prachtstukken bij. Met Meer…

13 juni, 2024