Contact

Strijards is geaffilieerd met verschillende universitaire instellingen waar hij bijzondere leeropdrachten vervult en het ius promovendi kan activeren. U kunt hem mede doen bereiken via deze e-mail link
Uw reacties, mits terzake doende, worden dan doorgezonden aan Strijards. Het gaat dan om bestellingen, ISBNnummers of college-plaatsen en dagen.  Het is niet de bedoeling discussies te voeren. Ook niet nopens onderwerpen die op deze site behandeld worden. De macht van de social media is al disruptief genoeg.