1. De Verenigde Oost-Indische Compagnie: Nederland als maritieme wereldmacht in het Verre Oosten 1602-1795
 2. Heksenprocessen in de Lage Landen vanaf de middeleeuwen tot heden
 3. De Nederlandse kolonisatie van de immense Indonesische Archipel 1813-1942
 4. Neutraal Nederland I 1831-1942: Tussen Tiendaagse Veldtocht tegen België en een capitulatie voor Japan
 5. Neutraal Nederland II 1920-1942: Van Volkenbondslid tot gewapend neutrale staat
 6. Woensel als dekenaat door de eeuwen der eeuwen: een rooms bestuurscentrum in de Lage Landen
 7. De Rotterdamse Sint Laurens middeleeuws poldercentrum van Holland
 8. De centrale opvang oorlogsontheemden in Eindhoven 1944-1947 in de Verboden Stad
 9. De Verboden Stad te Eindhoven als Centraal Verzameldepot van oorlogsontheemden onder Eisenhowers opperbevel
 10. De Nederlandse dekolonisatie in het Verre Oosten van Merauke tot Sabang
 11. De Groote Hollandsche Dijckagie
 12. Interbellair Nederland: een middelgrote koloniale mogendheid in de benauwenis
 13. Neutraal Nederland 1 – 1831-1942
 14. Woensel en Maria ter Dommele
 15. NEDERLAND en het VERRE OOSTEN, Deel I, de Verenigde Oostindische Compagnie
 16. Katholieke geopolitiek in de Lage Landen 500-2023
 17. Nederland en slavernij
 18. De Groote Hollandsche Dijckagie: Nederland polderend uit noodzaak
 19. Strafvervolging van ambtelijke corruptie in Nederland: Thorbeckes Vijfde Kamer
 20. Dijkende Benedictijnen, tjaskende cisterciënzers, Hollandse daggelders: de Groote Dijckagie
 21. Katholieke Geopolitiek in de Lage Landen II
 22. De effectieve controle van Nederland over de Indonesische Archipel vanaf 1813
 23. Na-oorlogse ontvoogding van de Archipel: het Nederlandse dekolonisatiedrama
 24. Neutraal Nederland I 1831-1942 -Tussen de Tiendaagse Veldtocht en een lidmaatschap van de Volkenbond
 25. Van Goudkust tot Molukken: slavernij in de Nederlanden
 26. Neutraal Nederland 1920 tot 1942 als trouwste jongetje van de Volkenbondsklas