Geen man, geen paard

Wilders heeft inmiddels een breed debat aangevraagd over de mogelijke omkoping of aanbieding van smeergelden van en aan Nederlandse politici. Hij heeft alle aanleiding om te menen dat ook zijn politieke groep daarmee gemoeid kan worden, al was het alleen Meer…

14 april, 2024

Discreditering als instrument

Al decennia hanteert de politieke groep die zich hardnekkig “links” blijft noemen de politieke discreditering van allen die zij als dissenters wil rubriceren vaardig als politiek instrument. Dat kan zij, merkwaardigerwijze, ook steeds doen met volledige hulp van de zijde Meer…

13 april, 2024

Spelen met vuur

Het beschuldigen van volksvertegenwoordigers van illegale connecties met vreemde mogendheden of organisaties is altijd spelen met vuur. Voor de media. Maar vooral voor regeringsleden en voor collegae volksvertegenwoordigers, ook als de beschuldigingen blijven in de fases van algemene suggesties. Daarvan Meer…

12 april, 2024

Tenlastelegging volgens de Grondwet

Wanneer je een volksvertegenwoordiger zou willen beschuldigen van het aannemen van gelden namens een vreemde mogendheid – dat zijn de termen die onze Grondwet van 1815 en de daaruit voortvloeiende organieke regelgeving te dezen bezigen – dan heb je het Meer…

11 april, 2024

Vage aantijgingen

De aantijgingen ten laste of aan het adres van Baudet gedurende het debat over de afsluiting van de tweede (in)formatiefase door Kim Putters, zoals zijdelings geventileerd door Klaver bleven vaag en onbepaald, zelfs naar tijd en plaats. Ze betroffen de Meer…

10 april, 2024

Wilders is toch lekker Putinist

Even staan de komende weken de schaakstukken stil op hun plaats op het bord. De uitgangstellingen zijn moeilijk, de Dame staat misplaatst maar een overwinning zit erin. Maar niet als het geliefkoosde gambiet toch hervat kan worden: Wilders blijkt toch Meer…

9 april, 2024

Putinisten versus Het Westen

Nadat in februari 2014 de pro-Russische Ukraïnse president Viktor Janoekovytsj in februari werd afgezet tijdens de Revolutie van de Nationale Waardigheid in Kiev en uiteindelijk opgevolgd werd door Zelensky loopt door de Nederlandse politiek een vreemdsoortige demarcatielijn. Die tussen Putinisten Meer…

8 april, 2024

Bezwadderingen

We komen uiteindelijk in de fases van deze formatie waarin de hypothetische oppositie van de eveneens hypothetische regering-Wilders enige bakken laster, vuil en smaad gaat uitkiepen over de Partij Voor de Vrijheid en haar mogelijke geallieerden. We zagen hoe Jesse Meer…

7 april, 2024

Stemmingmakerijen

De (in)formatie staat niet zozeer stil. Ze is in een soort windstilte terecht gekomen. Wilders heeft nu twee bejaarde heren gevonden uit het Kamer-establishment, die optreden als nieuwe informateurs. De heren Elbert Dijkgraaf en Richard Van Zwol. De eerste is Meer…

6 april, 2024

Ambtswederspannigheden

Wát het resultaat ook moge zijn van de veel en veel te lang voortslepende formatie naar een rechtscentraal kabinet koersend, het moet neerkomen op een integrale en omvangrijke – dus gecompliceerde – nationale beleidsombuiging. Die interdepartementale en geïntegreerde ambtelijke samenwerking Meer…

5 april, 2024

Gummipoppen

Gisevius, steeds ambtenaar blijvend binnen een door hem beweerdelijk verfoeid staatbestel, heeft nimmer zich kenbaar uitgesproken tegen het regime noch ervóór. Hij bleef zitten, accepteerde overplaatsingen en bevorderingen, hield zich afwezig als aanwezigheid plicht was geweest, en haalde derhalve eindstreep, Meer…

4 april, 2024

Hanns Bernd Gisevius

Een rijksambtenaar die model kan staan voor een Nederlandse rijksambtenaar bij Justitie, ongeveer in schaal twaalf, is Hansi Gisevius die op negentienjarige leeftijd op basis van een Pruisisch assessorexamen toetreedt tot het Pruisisch staatsministerie van Binnenlandse Zaken vlak voor de Meer…

3 april, 2024