Koude oorlog

Wij kregen Pummeltjes’ onderricht te verstouwen tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog, op het moment van de Cubacrisis. De Sovjet-Unie zette toen nucleaire raketinstallaties neer op het eiland Cuba. Dus in de vóórtuin van de USA. John Kennedy was Meer…

25 februari, 2024

Ban van Goed en Kwaad

Van Mani zouden we eigenlijk nooit gehoord hebben, ware het niet dat de Kerkvader Sint Augustinus zijn hele sterfelijk leven als christelijk bekeerling eraan gewijd had om deze profeet flink te bestrijden. Juist omdat Augustinus destijds éérst, voordat hij het Meer…

24 februari, 2024

Pummeltjes’ manicheïsme

Pummeltje was een dik, klein boerentype uit Steensel. De zoon die eigenlijk priester had willen worden, maar waarvan vader voorlopig vond dat hij maar onderwijzer moest worden, dan konden ze nog altijd zien. Duur was de seminarie-opleiding niet. Maar ook Meer…

23 februari, 2024

Vijandelijk lichaam

Pummeltje stampte ons letterlijk in dat ons lichaam een vijand was. Het wilde van alles. Het wilde ons verleiden tot zonden. Daarvan waren er vele, maar de tien geboden gaven wel aan dat er een soort klassement van bestond. Er Meer…

22 februari, 2024

Plechtig vieren

Komen Nederlanders tot het besluit dat een jubileum plechtig gevierd moet worden, dan komen ze op hun onbekend terrein waar ze grote moeite mee hebben. Het monument op Plein-1813, gewijd aan de Nederlandse onafhankelijkheid of staatszelfstandigheid is er een fraai Meer…

21 februari, 2024

Vieren

Men moet het Leven Vieren. Dat hoor ik nu steeds vaker op begrafenissen. Meestal als de kist die in ons midden prijkt het stoffelijk overschot bevat van iemand die dat in hoge mate niet gedaan heeft en daartoe ook iedere Meer…

20 februari, 2024

Jarig

Er is er één jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is hij. Dat laatste gelieve men lang en wat jennerig áán te houden. Zodat het gezang, dat toch iets treurigs heeft, en moet worden geteemd op de Meer…

19 februari, 2024

Lusten zijn goed

Voor de pastoor en Pummeltje was duidelijk dat lusten bestreden moesten worden. Altijd. Overal. In de Vasten natuurlijk méér dan anders, maar het principe der lustbestrijding was universeel, niet aan tijd en plaats gebonden. Daarom moest je biechten in een Meer…

18 februari, 2024

Bedwinging der lusten

Bij het vasten ging het effectief om het bedwingen van de lusten, deelde de pastoor ons mee. Het ging niet alleen om niet-snoepen en niet-steppen. Maar het ging om zelfreinigende versterving. Dat las hij moeizaam spellend voor uit een knisperend Meer…

17 februari, 2024

Brommers

Dat vasten, dat was verschrikkelijk belangrijk. Daar werd op de Lagere School, de Sint Willibrordusschool aan de Zeelsterstraat, veel aandacht aan besteed in der derde klasse. Daar was de geduchte onderwijzer Pummeltje – meester van der Waerden – de baas. Meer…

16 februari, 2024

Vasten

Of mensen in Nederland echt nog op religieuze gronden vasten, staat vast. De Islamieten doen het zeker. En in steeds toenemende mate. Ramadan. Katholieken deden het ook. Toen ik nog puberde bijvoorbeeld. Ze ontzegden zich bepaalde luxes. Geen snoep, alcohol, Meer…

15 februari, 2024

Askruisje halen

Natuurlijk haalde ik vroeger toen ik in Brabant woonde een Askruisje. Op Aswoensdag. Vroeg, zo ongeveer om 8.00u stonden de kerkdeuren wijd open. De avond tevoren was ik nog wezen Carnavallen. Of ik was als jochie de huizen langs gegaan Meer…

14 februari, 2024