Discreditering als instrument

Al decennia hanteert de politieke groep die zich hardnekkig “links” blijft noemen de politieke discreditering van allen die zij als dissenters wil rubriceren vaardig als politiek instrument. Dat kan zij, merkwaardigerwijze, ook steeds doen met volledige hulp van de zijde van de Nederlandse Publieke Omroep. Vandaar dat deze Omroep inmiddels alle aandacht gaf aan de voorzetten van Klaver waarbij hij degenen beschimpt die hij als rechtsextremistisch wil afficheren, en zulks ook steeds weer onder citaat van de spreuk dat waar rook is ook wel vuur zal zijn.
Deze Omroep ducht van Wilders en de zijnen een frontale aanval op haar organisatorisch bestel dat volledig gesubsidieerd wordt door de rijksoverheid, die de beslissingen over de verdeling van de beschikbare gelden ook weer overlaat aan de rijksambtenaren uit het middenkader, dat zich oriënteert op GroenLinks en D66. Wilders heeft zijn mening over deze Omroep ook nooit onder stoelen of banken gestoken.

Dat deze Omroep hem persistent wangunstig gezind was en alle berichtgeving daarop selecteerde en herformuleerde is evenzo onloochenbaar. Deze Omroep heeft con amore meegewerkt aan het ondoordringbare cordon sanitaire dat inmiddels rondom Wilders en de zijnen is opgetrokken. Dat cordon zal niet in elkaar zijgen. Het zal zelfs nauwelijks rafels oplopen. Het zal daarom iedere formatie frustreren die recht doet aan het getalsmatig overwicht dat Wilders en de zijnen zouden moeten kunnen uitoefenen. Omdat de uitslag van de kiesurne daartoe zou moeten nopen, wil de representatieve democratie inderdaad werkzaam kunnen zijn in een land met louter minderheden.

Links – wat héét? — zal vanuit hinderlagen steeds weer blijven aanvoeren dat Wilders c.s. Putinitisch zijn, reeds omdat de bewijsvoering daartoe op dit moment noodzakelijk lapidair moet zijn, omdat geen rechtshulpverkeer met de oorlogvoerende regio’s mogelijk is. Wel kunnen allerlei feiten worden opgediept afkomstig van suspecte bronnen die geen rechterlijke toets kunnen doorstaan. Maar tot een rechtszitting zal Links het ook niet laten komen.

Wel bereikt het dat mensen met gezag vanwege hun onomstotelijke expertise, hun loopbaan, hun opleidingen en ervaringen huiverig blijven om zich ter beschikking te stellen aan een regeerploeg onder zekere supervisie vanwege Wilders. De veelbesproken vakministers zullen niet staan te dringen, zeker niet om ook afgedroogd te worden door Links als crypto-Putinisten. Dat zal de formatie zeer compliceren, wanneer het om een programkabinet zou moeten gaan, en dat is nou net de bedoeling.

Rutte blijft aansturen op verdere verwikkeling van Nederland in oorlogen die hebben kunnen escaleren doordat de EU zich ging gedragen als een militaire defensiealliantie en in dat troebel water is het steeds prettig vissen al haalt men alleen maar zieke organismen op. Dat kan dus nog lang gaan duren. Kort spel zal er niet mee gedaan kunnen zijn. Geruchten winnen werkelijkheidswaarde naarmate ze langer duren en grotere spreiding krijgen. Dat wist Vergilius reeds.