Een supranationaal CORONACOVID-tribunaal

De aangevers hebben publicitair de aankondiging van de aangifte bij de Aanklager aangegrepen om te verklaren dat het Strafhof een CORONA+Covid-tribunaal zal gaan worden. De Aanklager heeft hun tenlastelegging in behandeling. Het hof zal procedures gaan voeren gericht op de strafbaarheid van de bevelsbevoegde meerderen van farmacologen, artsen, medici, verpleegkundigen die een dwangprogramma opzetten ter vaccinatie, alles met het oogmerk van de great reset. Het hof zal daarbij de medische Neurenberg-code kunnen toepassen. De pandemiebestrijding is gelijk aan de euthanasiestrategieën en de genocideprogramma’s die de nazi’s ontwikkelden.

Heydrich, de leider van de Holocaust

Aldus Reiner Füllmilch. Hij schijnt het juridisch geweten te zijn van de pressiegroep. Hij is het juridisch geweten van het verzet tegen de pandemiemaatregelen. Hij zoekt de media op en deze hem. De analogie met het Neurenberg-tribunaal is niet gerechtvaardigd, niet op basis van de aangifte en niet op basis van de onderliggende stukken. Füllmilch zegt a prima facie te kunnen bewijzen dat Johnson de anti-corona-maatregelen opzette ter isolering van bevolkingsgroepen zoals Göring, Heydrich, Eichmann, Himmler en Kaltenbrunner dat deden na 1942. Dat bewijs zit dan stellig niet bij de aangifte. Ik merk op dat het Neurenberg-tribunaal heel veel problemen heeft gehad met de aansprakelijkheid van Göring voor de organisatie van de Holocaust. Göring tekende nooit zijn richtlijnen en bevelen op. Ook niet in dit verband.

Keitel, het klerkje dat meewerkte

Zelfs niet bij het bombardement van Rotterdam, dat men destijds wellicht nog als een tactische manoeuvre wilde rechtvaardigen, omdat het Rotterdamse garnizoen zo halstarrig effectieve weerstand bleef bieden op de noordelijke Maasoever. Göring wist te goed dat papier geduldig kan zijn. En dat Duitsland de oorlog kon verliezen waarbij hij dan de pineut zou zijn, dat heeft hij sedert augustus 1939 ingecalculeerd. Heydrich was van hetzelfde garnituur. Alleen een ondergeschikte bureaucraat als Eichmann schreef nogal veel op. En zo was dat ook met Keitel die, overijverig, alle bevelen vanwege het Oberkommando der Wehrmacht van zijn fractuur-hanenpoten voorzag. Dat nekte Keitel in Neurenberg letterlijk. Dat wist de veldmaarschalk ook best.

Ordners vol met geheime stukken waren ter beschikking van de Neurenbergse rechters. Duitsers organiseren niet best. Maar ze laten zich best organiseren door een ambtenaar die heel goed een verhullend jargon weet te hanteren. Zoals Eichmann en Kaltenbrunner. Zijn die ordners er ook op Downingstreet 10? De vraag stellen is haar beantwoorden. Dan had Füllmilch ze meteen aan de BBC laten zien of aan zijn sympathisanten. Daarzonder zal het de Aanklager niet lukken om van de aangifte tegen Boris thee te zetten. Verder bestaat er geen “medische Neurenberg-code”.  Er is een artsenproces geweest op een nevenzittingsplaats van het Neurenbergse tribunaal. Maar daarbij konden de aanklagers zelfs al terugvallen op de delictsomschrijvingen uit het commune Duitse Wetboek van Strafrecht.

Himmler, de uitvinder van de rijksrassenpolitiek

Daar was waarachtig geen aparte code voor nodig. En daarvoor hoefde ook niet teruggevallen te worden op volkerenrechtelijke jurisdictiebepalingen  die het Neurenbergse hoofdtribunaal wel nodig had om de verdachten te kunnen straffen voor hun aanslagen op de Duitse grondwettige regeringsvorm, het beramen, voorbereiden en uitvoeren van een annexatoire aanvalsoorlog waarbij krenkingen van het humanitaire recht gangbare bedrijfspolitiek waren. Keitel was spraakzaam en lichtte uitvoerig toe waarom hij en anderen vonden dat Hitler daarbij “Oberste Gerichtsherr” was. Ik denk niet dat Füllmilch een Britse minister kan vinden die Boris vergelijkbaar aanduidt. Hij misbruikt gewoon het Permanente Strafhof als forum voor zijn floodlight en het bijbehorend applaus. Dat hij zo behoeft. Jammer dat Holocaustsurvivors hem daarbij begunstigen. Dat internationale juristen dat doen, dat bevreemdt niet. Die zijn doende met klantenwerving