Haagse Kerstmarkt 2023 I

Ja hoor: de opbouw duurde deze keer wat langer dan anders. Maar in de morgen van 7 december 2023 gingen de poorten van de kerstmarkt op of aan het Lange Voorhout toch open. Al zijn er zeker wat meer uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen van gemeentewege. Nodig is dat wel. Wat de markt ligt in het areaal van veel ambassades. En vooral de Britse wekt de belangstelling van contestanten die de aandacht wensen te vestigen op het voortflakkerend gewapend conflict tussen enerzijds de staat Israël en anderzijds HAMAS. Baarden met brokkelgebitten staan daar dus vaak flink te schreeuwen en hatend rond te zien.

Op dat Voorhout plachten sedert 2008 tegenover de hoofdingang van deze legaties steeds weer demonstraties gehouden te worden door Palestijnen en hun (Nederlandse) sympathisanten waarbij groene Jihadvlaggen en Palestijnse dundoeken dreigend geheven werden. Mét het bijbehorend scanderend geschreeuw in iets wat ik veronderstel Arabisch te zijn. In ieder geval is duidelijk dat we niet te maken hebben met een samenscholing van Volendammers. Wat deze betogers wensen, zal wel te maken hebben met het feit dat Londen in 1917 opperde dat het juist en gepast was dat Joden een “nationaal tehuis” zouden krijgen in de streek die vroeger ook wel Judea werd genoemd. Waaraan de Vredesregeling-1919 te Versailles uitvoering gaf.

Deze ochtend leerde mij dat ik een “ouwe boomer” ben. Het is de woordcombi van dit jaar, leert www.nu.nl mij. De boomer is van de borelingen-groep tussen 1945-1955, toen de ouders, bevrijd en verblijd in Herrijzend Nederland rondspringend, ons land helemaal opnieuw gingen opbouwen, mooier en eerlijker dan ooit tevoren. Die ouders bedreven intensief de fysieke liefde en plantten zich duchtig voort middels een geboortegolf, die nu de nukkige oudere jongeren omvat die vooral een grote smoel hebben, eerbied eisen voor de ouderen — wat ze zelf nooit opbrachten — en vinden dat zij dit land hebben opgestuwd in de vaart der volkeren. Dat laatste klopt niet.

Dat deden hun verwekkers die daarna geconfronteerd werden met de kunstmatig geschapen generatiekloof, die een rechtvaardigingsgrond bood aan de gemiddelde boomer om zijn verwekkers te degraderen tot de burgerlijke klootzakken die alleen maar voor subsidies hoorden te zorgen voor de op de toekomst aanhossende flower powergeneratie — de huidige nurkse boomers dus. De boomer eist het Zwitserlevengevoel voor zijn oude dag op en is niet te harden in het voormalige bejaardentehuis: hij weet alles immers nadrukkelijk beter. Dat gedruis brengt hij nu over aan mantelzorgers en verpleegkundigen die toch nog thuiszorg bewerkstelligen. De boomer kan dat nog betalen en daarvoor bestaan nog voorzieningen. De generaties nadien zullen zich moeten verenigen met de gedachten dat ze geheel op eigen initiatief in hun eigen vuil zullen mogen omkomen.

Op de Haagse Kerstmarkt is deze boomer in de middag ook overdadig vertegenwoordigd. Hij koopt zich suf, eet overal Bratwurst mit Sauerkraut en klokt liters kerstbier binnen — wat voor gerstennat dat ook moge wezen. Hij doet mee met de huidige kerstmodetrent, voorziet zich dus van machinaal vervaardigde kersttruien met elanden, ho-ho-ho roepende kerstmannen en kerstklokken in vloekende tinten gebreid te Korea of Mantsjoerije en loopt koppig het droevig blazende koperkwartet van het Leger des Heils voorbij, want aan die flauwekul kan de boomer niet beginnen.

Er is een overdadige hoeveelheid kerstrotzooi te koop in de honderdentien kerstkramen die langs de route staan te stralen als opengeklapte oesterschelpen, vaag belicht door duizenden twinkelende kerstledlampen. Overal zijn houtvuurtjes die echt vlammen en ze geuren naar vers gehakt waaibomenhout. Verder zijn er drie grote restauratietenten waar men Glühwein kan bekomen tegen duur geld, oliebollen en appelflappen maar ook Vlaamse frieten. Door de menigte dringen zich Engelse koortjes die Dickensians tellen die fraai verkleed zijn. Jammer dat ik toch mijn hoge hoed heb thuisgelaten. Maar regen dreigde en ook was de wind kracht zes Zuidwestelijk en dan moet je zo’n kachelpijp steeds blijven vasthouden.