Nieuwe Omtzigtkunde

Opmerkelijk is nu vooral hoe de mainstreammedia alvast besloten hebben dat “het klappen van de formatie”  de schuld is van de heer Omtzigt. Ja, niet dat het duidelijk is dat die geklapt is. Bij BNR-Radio was dat meteen een sprankelend thema in de vroege ochtend van woensdag de 7e februari. Omtzigt was weggelopen, zomaar. Niet transparant. Onverantwoordelijk zelfs. De ondervragende reporter, die ook niet wist wat er geklapt was en ook niet waarom,  lichtte dat alvast toe voordat hij de CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal vroeg hoe het nu allemaal zo gekomen was en wat daaraan ten grondslag lag. Bontenbal was natuurlijk niet te beroerd om te zeggen, dat Omtzigt hier eigenlijk handelde in strijd met het mandaat dat Omtzigt dan toch maar via zijn twintig zetels voor zijn partij Nieuw Sociaal Contract had gekregen van De Kiezer. De Keizer. De Vox Populi. De Stem des Volks.

Maar het CDA zou zich constructief opstellen. Het zou natuurlijk zijn verantwoordelijkheid nimmer uit de weg gaan. Zei de fractievoorzitter van de partij die in de kabinetsperioden-Rutte nauwelijks zichtbaar was, tenzij via een blunderende vicepremier die onmiddellijk na de desastreuze verkiezingsuitslag EU-commissaris werd. Verdwenen uit het Haagse krijt. Waar zelfs zijn voetafdrukken niet meer traceerbaar zijn. Wobke Hoekstra, weet u nog? Ja, zo beaamde de reporter, de gespreks- en spelleider van dit gezellige koffiepraatje, wat zou er toch met Omtzigt zijn? Waarom deed hij toch zo vreemd? Zou hij ingestort zijn onder alle druk? Was er soms tweespalt in zijn partij?  Wat zou dat jammer zijn.

Nou, dat wist Bontenbal óók niet goed, al had hij Omtzigt natuurlijk in menig benard moment meegemaakt toen hij nog gezellig bij het CDA zat. Waar Omtzigt vakkundig uitgetreiterd was, maar daar had Henri het nou even niet over. Het was natuurlijk weer wel zo dat Omtzigt met een fractie zat waarbinnen niemand ooit enige regeringsverantwoordelijkheid droeg. En zo voorts. Bontenbal mocht via de publieke omroep alvast een verkiezingscampagne voeren voor de komende strijd om de kiesurne. Want de reporter dacht toch ook wel dat er nu nieuwe verkiezingen zouden moeten komen. Ach, ach. Was dat nu in het landsbelang?

Bontebal was het er wel mee eens dat het nu erg onoverzichtelijk was. En ook dat mocht hij toelichten, waarbij een nieuwe Omtzigtkunde werd ontwikkeld. Want ook BNR-radio heeft te duchten dat een kabinet-Wilders flink gaat snoeien in de subsidies van deze omroepconglomeraten waar flink betaald wordt voor borrelpraat in de vroege ochtend. Die we nu heel vaak gaan horen. Over Omtzigt. Wat daar mee mis is. En dat hij het niet kan helpen. Wilders óók niet. Moeilijke jeugd gehad. Ook als de formatiebesprekingen toch nog hervat zouden worden. Dan zat je tóch nog met rare types. Die dan weer gingen aanschuiven. Erg hoor! Het gegniffel was merkbaar. De reporter kauwde duidelijk hoorbaar een cracker. BNR. Je zal er mee wakker worden.