Platmakerijsubtiliteiten

Het verhaal van Toonder gaat om het uit publicitair oogpunt opblazen en vervolgens meedogenloos leegprikken van publieke figuren. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_platmaken

Het verhaal is daarom thans zo meeslepend en attractief omdat je de verhaalstructuur thans ook ziet fungeren als libretto voor de namaakoperette die de huidige formatie aan het worden is. Want je voelt onzichtbare handen doende om de ledenpoppen die er bij betrokken zijn te bewegen, terwijl deze poppen zelf menen anderen te bewegen en hun intriges uit te serveren. Bij het platmaken is de prolzwam een onmisbaar ingrediënt. Die komt van het eiland Prol.

Deze wammen planten zich voort via sporen die vervliegen in de wind als aireosolen. Kom je nu een publiek persoon tegen die platgemaakt moet worden, dan moet je de zwamhoed platdrukken zodat de sporen zich ontmaken uit het binnenste. Het beste is deze sporen in dranken te doen, maar gewoonweg ze laten inademen is ook toereiken, zij het minder effectief. Het slachtoffer zwelt eerst op. Hij gaat in zichzelf geloven. Hij is een prima persoon. Een fijne vent. Een toffe vrouw. Om niet ná te vertellen zo uniek.

Maar daarna lopen deze personen ook weer leeg bij de minste aantijging of beschuldiging die altijd feitelijke grondslag heeft, omdat met eenieder altijd per definitie wat loos is. Heer Bommel wil daarom deze sporen eigenlijk niet bezigen. Maar de Markies de Cantecler jent hem zo, dat Heer Ollie het toch niet laten kan. Heer Bommel wil waarschuwen voor de zich verspreidende gifzwammen maar vindt zijn buurman, de Markies, tegenover zich.

Na het fijnknijpen van een Prolse gifzwam vraagt hij de markies wie zijn overgrootvader van moeders kant ook wel weer was, en dat treft doel. Buiten komt heer Bommel Tom Poes tegen. Tegen hem vertelt hij dat de markies hem de keel uithangt en dat hij platgemaakt moet worden. Want hij weet alles van de smerige affaires van de voorouders van de Markies. De graaf de Basse-Cour die een link zaakje aan de hand had, wat let heer Ollie om dat in De Rommelbode te zetten?

Het werkt. De Markies loopt leeg. En plat als een dubbeltje zweeft hij weerloos weg op de bries rondom het voorvaderlijk kasteel Bommelstein. Dat komt de gewetenloze zakenman Bul Super ter ore. Die jat de zwammen van heer Ollie en zet een multinationale platmakerij op. En daardoor stort eigenlijk de hele publieke gemeenteorganisatie van Rommeldam in. Omdat iedereen platgemaakt kan worden. Zodat anarchie dreigt.

En daarvan maken altijd kwaadwillige derden gebruik ter verwezenlijking van hun nog veel nefastere ambities. En dat is wat we nu weken lang achtereen gaan zien. Omdat in Den Haag iedereen graag wil opzwellen tot ongehoorde en ongerechtvaardigde proporties. En daartoe geen middel schuwt. Omdat iedereen ook denkt niet platgemaakt te kunnen worden.

Alleen Anderen lopen dat risico. Een misvatting die zich tot in hun derde generatie zal doen voortzetten. Maar met een leergeld voor onze gemeenschap dat nauwelijks meer begrootbaar is. De Dantons maken altijd plaats voor de Robespierres. En die brengen de Franse Revolutie om zeep. Finaal. De Marseillaise wordt een slagerslied.