Windstilte voor de storm

De regering heeft eenparig beslist niet te beslissen over vier brisante dossiers van nationaal belang. Dossiers die zij zelf zeer vakbekwaam door de NPO heeft laten uitserveren als uiterst en direct gevaar zettend voor ons nationaal belang. Ik geef ze aan, slechts oppervlakkig.

  • Het stikstofdossier dat volgens D66 wetenschappelijk afgerond moet zijn vóór 2030 omdat anders de natuur in Nederland onherroepelijk omgevallen is. Het is proefondervindelijk geobjectiveerd.
  • Het klimaatdossier dat een tikkende tijdklok is en conform universele standaarden die peer reviewed zijn te valideren is en UN-proof moet leiden tot een onmiddellijke uitschakeling van de fossiele brandstoffen waarbij de private sector geen overgangstermijnen kunnen worden gegund.
  • De herstart van de back to normalcy praktijken in de medische zorgsector die de integriteit van de volksgezondheid na de COVID-crises weer moet borgen alsof deze beweerde besmettelijke ziekten niet hebben rondgeraasd, zonder een herijking van het lock down-COVIDbeleid af te wachten, ook niet dat wat gegeven wordt via een parlementaire enquête.
  • De opstelling van Nederland inzake het Ukraïne-conflict waarbij de regering in een bijkomende herstructureringsmaatregel de totale Nederlands krijgsmacht integreert in de Duitse Wehrmacht – vooral Das Heer – teneinde naadloos iedere NAVO-tactiek te kunnen uitvoeren wanneer Washington dit gelast.

Meer soevereiniteit kon het Parlement in één inhoudsloos op de persoon gespeeld debat waarachtig niet uitleveren zonder randvoorwaarden te stellen aan Rutte IV terwijl het toch duidelijk was dat de dames en heren in Vak K slechts uitstel zochten om elders hun glanzende loopbaan te kunnen voortzetten in de achterkamers van de ambtelijke supranationale, internationale en nationale gremia der bestuurscultuur. Met achteloos dedain werd mevrouw Carolien van de Plas afgeserveerd terwijl haar interrupties — zij stond daar voorshands toch als volledige winnaresse – weggewuifd werden met dooddoeners. De dames en heren moeten beschut elders onder de pannen zitten voordat de vernietigende rapporten van expertisegroepen die aangeven hoezeer Rutte III en IV zijn gefaald in de afwikkeling van deze themata openbaar worden en in hun conclusies niet weerlegbaar zijn. De regering heeft dit alles gedaan in de zekere wetenschap en stellige verwachting dat de ambtelijke behandelingen en benaderingswijzen van deze vier thema’s ondeskundig zullen blijken, niet gevalideerd kunnen worden – niet naar universele wetenschappelijke empirische maatstaven – en dat de consequenties ook op middellange termijn niet te milderen zijn. Dat wist ze al lang, reden, waarom ze regeerde via angstzaaiingen op ieder afzonderlijk onderdeel van de dossierafwikkeling. Ieder die in de ambtelijke organisatie niet precies zei wat de regering opportuniteitshalve die specifieke dag uitkwam werd inleidend gemarginaliseerd, ook als bleek van corruptie in andere ambtelijke bedieningen of ontoelaatbare lobby’s van private grootondernemingen. De NPO zweeg alles stelselmatig dood. Het komt langzamerhand tot duidelijke contouren. Via wat we helaas moeten noemen de alternatieve media. Wise Willies Whispering in the Hague predict Bewitching Hour Friday Morning Dawn. Dat was de voorspelling die ook in ambtelijke kring Den Haag doorzoemde toen de inval van de Duitsers dreigde exact op dat tijdstip in de onschuldige Nederlanden. Nou ja: onschuldig? Maar goed, de regering besloot te doen afkondigen dat er niets aan de hand was. Generaal Winkelman ging thuis slapen. Het is nu, op deze wijze, zoemend stil in Den Haag. Maar er broeit iets onder de mensen. Ze zijn al lang van vrees vervuld van overheidswege. Het heksen uur kon de regering nog weleens parten gaan spelen.