Aangevers van COVID misdadigers

Als je kijkt naar de verzameling aangevers, die deze strafklachten ondersteunen, krijg je een wat ongemakkelijk gevoel. Ze zijn uit op politisering van het Strafhof. Dat moet zich, zo lijkt het, richten tegen het elitaire supranationale kartel van personen, die uit is op een big reset van de wereldgemeenschap. Big reset: die combinatie flakkert rond via de social media. De invulling van deze onheilspellende combi is niet echt duidelijk. Het gaat om een herinrichting van de sociale strata van de nationale bevolkingen, die ontdaan moet worden van hun middenklassen.

De naam van Klaus Schwab is aan deze combi verbonden. Hij is directeur van het World Economic Forum. Schwab ziet “kansen voor een institutionele totale hervorming van de wereldeconomie” via de bestrijding van de COVID-19 crises. Schwab spreekt overigens van een great reset. Great, dat heeft een positieve bijklank. Het gaat om iets dat “groots” is. De demografische opbouw van de naties moet herschikt worden zodat een supranationale wereldorde ontstaat waarin territoriaal georganiseerde economieën opgaan. En met hen de democratische legitimatie van deze huishoudingen. Gevolg zal zijn, dat de wereldhandel duurzamer zal zijn, minder ongelijk, minder vervuilend en efficiënter.

Berechting van nazi-medici te Neurenberg 1946-1952

Om dat te bereiken hebben de digitech-giganten, de monetaire dirigenten, de financiële grootmachten en farmaceutische industrieën de COVID-vaccinaties strategisch opgezet. Ter zuivering, etnische opschoning, van deze nationale bevolkingen. Governance op wereldschaal, waarbij klassen etnisch herschikt worden, zodat ze uitsterven. Voor deze transities worden vaccinatieprogramma’s op middellange termijn gestart die een Endlösung van overtollige, chaotiserende en improductieve groepen op natie-niveau zullen borgen.

De leider van de groep aangevers is voormalig Pfizer vice-president Michael Yeadon. Hij voert het woord en hij is het die deze aangiften volgens deze hypothesen redigeert, in abstracte en dus redelijk vage bewoordingen. Onder zijn volgers de representanten van de “holocaust survivors”—dus: voornamelijk Joden – directeurs van internationale kinderrechtenorganisaties, al dan niet in verband van de Verenigde Naties, erkende gezaghebbende rabbijnen en godsdienstleraars of levensbeschouwelijke leiders en voormalige politieke gevangenen uit totalitaire regimes. Een bont gezelschap. Het wil dat het Strafhof zich gaat bezighouden, met het oog op mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheden van de organisatoren van deze great reset, met de toestand die de COVID-pandemie mondiaal heeft te weeg gebracht.

De “toestand”. Dat is dus een niet-persoonsgebonden aanduiding. Maar dat is juridisch niet gek: bij de totstandkoming van het Permanente Strafhof heeft men het Statuut, dat de rechtsmacht die het Hof opgedragen krijgt, zo geredigeerd dat men inderdaad “toestanden” waarin mensenrechten flagrant worden gekrenkt via wijdverspreide systematische programma’s die mede van overheidswege worden opgezet en onderhouden tot onderzoeks-themata kan maken van de kamer bij het Hof die de rechtsingang kan beoordelen die bij een aangifte wordt aangevraagd.

Bij het Tribunaal van Neurenberg dat in 1946 effectief zijn jurisdictie ging uitoefenen was dat mogelijk. En die mogelijkheid heeft men bij dat Statuut van 1998 definitief willen prolongeren. Sedert  maart 1933 bracht Hitler via zijn kabinet een toestand te weeg waarbij geen grondrechtsuitoefening in Duitsland nog veilig was. Sedert 1935 was die toestand gericht op de vervolging van bevolkingsgroepen met het oogmerk die te declassificeren. En sedert februari 1942 – op basis van de besluiten van de Wannseekonferenz–  was die toestand gericht op de vernietiging van die groepen uit een zeker sociaal Darwinistisch demografisch motief. Daarbij schakelden de topambtenaren medici in met hun apparaten, verpleegkundigen, inrichtingen en ziekenhuizen.

Daaraan denken aangevers als Rabbi Hilel Handler, Hagar Schafrir, Soren Shapira en Jacqueline Ingenhoes die voorlopig vooral Yeadon aan het woord laten, overduidelijk. Zij beroepen zich op jurisprudentie van het Neurenberg-tribunaal terzake. Ze denken aan de processen tegen vooraanstaande medici en farmacologen en ondernemingen als IG-Farben GMBh, het Kaiser Wilhelm-Instituut, Siemens en AEG die deze uitroeiing faciliteerden. Daarom wil Morry Krispijn het recht hebben om straks, ter openbare terechtzitting, te kunnen optreden als intervena ten behoeve van NN-slachtoffers van deze total reset policy die Schwab ontijdigerwijze heeft aangekondigd. Hitler was wel wijzer, destijds.