Geen Tsjechische gegevens geopenbaard

Namen worden door De Jonge dus niet genoemd. Hij noemt de berichten wel zorgelijk. Dat licht hij niet toe. Maar hij laat het er ook niet bijzitten, zegt hij ferm.  Hij heeft de Tsjechische autoriteiten gevraagd of zij van plan zijn meer informatie openbaar te maken. Dat is alleen “nu niet het geval”, schrijft De Jonge. De Tsjechische autoriteiten noemden in verklaringen afgelopen week geen namen van specifieke landen, personen of organisaties.

Wel werd duidelijk gemaakt dat de Russische beïnvloeding via Voice of Europe verliep. Daarop gaat De Jonge nader in. Geen wonder, omdat Wilders wel heeft gesproken via die Voice. Zit daarin de grond voor Hugo’s zorg? Je zou het denken. Maar leg dat dan tenminste uit. Maar het blijft bij indirecte suggesties. Appel op de instinctmatige fantasie van de weldenkenden.

Een Tsjechische rechts-radicale site is die Voice met vooral pro-Russische propaganda. Dat haasten de mainstream media ons wel mee te delen, met veel tromgeroffel.  De AIVD doet zelf ook onderzoek naar heimelijke beïnvloeding van de Nederlandse politiek door andere landen. Dat Rusland daar pogingen toe onderneemt, past volgens De Jonge in het steeds grimmiger wordende geopolitieke beeld. Moskou wil met name de westerse steun aan Oekraïne en de opstandelingen of opstandigen binnen de Federatie van Russische Staten via de Voice laten geschieden.

Maar wat is hier nu precies the smoking gun? Waarom komt De Jonge daar nu, vlak voor de Europese verkiezingen mee aan? Er zijn ook in Nederland veel sites die geluiden voortbrengen die wel lijken op die van de Voice. Sites die kritisch staan tegenover het gevoerde regeringsbeleid inzake het Ukraïne-conflict.  Dat is dus allemaal zorgwekkend. Daartegen zou de regering weleens kunnen optreden. Dat geeft Hugo wel aan. Zonder precies te vertellen om wat voor uitingen het nu gaat. Dus ook niet waarom ze onrechtmatig zijn. Zorgwekkend is dat. Grimmig. Van Hugo. Bedreigend, eigenlijk. Voor de openbare opinievorming. Die in de Russen een oervijand moet blijven zien wier zienswijze nimmer enig begrip mag genereren.

Ten overvloede werd door de Tsjechen duidelijk gemaakt dat die Russische beïnvloeding vooral rechtstreeks via Voice of Europe verliep.  Met informaties die je nergens anders kan krijgen. Informaties die schadelijk zijn.  Want afkomstig van een Tsjechische rechts-radicale site – daar komt-ie weer — met vooral pro-Russische propaganda. Dat is niet te tolereren. Aldus Hugo. En dan komt de aap via de genoemde mainstreammedia uit de mouw: Voor deze site zijn in het verleden ook Wilders en FVD-leider Thierry Baudet geïnterviewd. Ook de Nederlandse Europarlementariër Marcel de Graaff, oud-PVV, nu FVD, was er regelmatig te zien.

Baudet werd er afgelopen zomer nog door geïnterviewd over de oorlog in Oekraïne. Daarin vertelt hij het FVD-standpunt dat Rusland is geprovoceerd door het Westen en zich daarom mag verdedigen. Wilders zei tijdens een interview in 2017 met Voice of Europe de site te bewonderen en er iedere dag naar te kijken. Zowel Baudet als Wilders hebben de afgelopen dagen benadrukt dat zij geen geld van Rusland hebben ontvangen en geen  sancties tegen Rusland ondermijnen. Dat zal dus ook wel niet waar zijn. Alleen valt dat nog niet te bewijzen en bovendien moeten deze genoemden maar bewijzen dat ze dat geld niet ontvingen. Negativa non sunt probanda, leerde ik al tijdens de colleges Romeins Recht in Tilburg aan de Karl Marx-Universiteit: negatieve bewijsopdrachten – bewijs maar dat iets niet gebeurde – zijn per definitie ongeoorloofd. Maar natuurlijk denken Klaver en Paternotte daar in dit geval heel anders over. Heel anders.