Gène van de elite

Er was in 1965 dus best reden voor een behoorlijk diepgaande gène bij deze elite. Temeer, omdat het beleid dat de Nederlandse overheid sedert maart 1938 inzette ten laste van de Aszkenasische Joden gedurende de hele bezettingsperiode vlekkeloos werd afgewikkeld. Adolf Eichmann prees in 1963 deswege tijdens zijn proces in Jerusalem die overheid terzake uitvoerig. Hij had, zo gaf deze luitenant-kolonel van de SS gedetailleerd aan, nog nergens een overheid meegemaakt die zo lustig had meegewerkt aan de implementatie van de besluiten die genomen waren in de Lente van 1942 tijdens de beruchte Wannsee-Konferenz, gewijd aan de massale vernietigingsdeportaties als juist de Nederlandse ambtenarij: het was een lust om te zien.

De minister Goseling had al vanaf 1937 keurig alle Askenazen geregistreerd en een aanmerkelijke beleidsverscherping bij circulaire van 7 mei 1938 doen neerdalen over alle gemeentelijke vreemdelingendiensten. Goseling zette grote kampementen op, betaald via het Joodse volksdeel. En de bezetter kon deze in 1941 zonder problemen overnemen.  Ter inleiding van de Holocaust. De dienstregelingen van de Nederlandse Spoorwegen waren voorbeeldeloos. De directie daarvan verdiende alle lof, aldus Eichmann. Zonder haar was het allemaal niet gelukt. Hij miste haar dan ook wel in de beklaagdenbank.

Dat daalde gerust wel in  binnen het wereldgeweten waarop Nederlanders zo graag een beroep plegen te doen, als het gaat om veranderingen in de wereldrechtsorde die zij voorstaan. Zulks in het bewustzijn dat in de schaduw der Amsterdamse Westertoren de wereldrechtsorde wordt samengesteld. Het land van Huig de Groot. Met de stad van Vrede en Recht achter de duinen. Maar deze beschouwingen van de leider van dat Referat binnen de SS kwamen niet echt heel duidelijk binnen bij de Nederlandse vertolkers van recht en orde, zij het dan dat rechters bijna overal absolute rechtsingang openden in vreemdelingenzaken, daarbij ieder voordeel van enige twijfel gunnend aan illegalen, ook als het duimendik er boven op lag dat deze leugenachtige relazen ten beste gaven al bij de eerste de beste intake.

En die mochten ze dan ook nog wel oeverloos herhalen. Dat was, zolang het IJzeren Gordijn hermetisch gesloten bleef nog wel te torsen door de belastingbetaler. Maar niet meer toen Gorbatsow zijn perestroijka handen en voeten ging geven met wangedrochtelijkheden aan de extremiteiten. In 1993 moest daar nu wel eens iets aan gebeuren, ik gaf het al aan. En ook, dat dat niet mogelijk zou blijven wanneer het commune bestuursrecht klakkeloos ook toepasselijk zou blijven in alle asiel- en toelatingszaken. Dus: geen toepasselijkheid van de Algemene wet bestuursrecht. Zie de Blogs dd 04/06/2023 tot en met 23/06/2023. Daarin staat dat drama. Want het mislukte allemaal.