Irrealistische dogmatiek

Timmermans vindt het ter gelegenheid “onbegrijpelijk” dat alle vier de formerende partijen het in de campagne hadden over een hoger minimumloon, maar dat daar niets van is terug te zien in het hoofdlijnenakkoord. Sterker, de voorgenomen extra verhoging van 1,2 procent vanaf juli is onlangs door onder andere de PVV, VVD en BBB in de Eerste Kamer weggestemd (NSC heeft geen zetels in de senaat). In het akkoord blijft dat zo en wordt het geld dat daarvoor was bestemd elders gebruikt. “Alle vier de partijen beloofden een hoger minimumloon in de campagne”, benadrukt Timmermans.

Zowel Bontenbal als Timmermans hebben na het lezen van het akkoord vooral veel vragen. “Er is nog zo veel onduidelijk”, vindt Timmermans. En zo vindt de oppositie ook dat de immigratiestop die voorzien is door de coalitie en de beperking van het aantal toelatingen op jaarbasis buiten verband van enige toereikend asielrelaas niet mogen worden ingeboekt als potentiële bezuinigingen. Al is daarvan in dit stadium nog geen adequate becijfering te geven in de bijlagen. Dit is geen soort van begroting, zegt de oppositie

Wanneer de coalitie het inderdaad tot zo’n stop zou brengen op middellange termijn zou ik dat al heel wat vinden. Buiten verwachting. Want daarvoor is ingrijpende nationale wetgeving noodzakelijk reeds omdat zulks niet zonder dwangmiddelen zal gaan. En dus zal de vreemdelingenwetgeving drastisch aan te passen zijn. Dat gaat tijd kosten. En aangezien deze oppositie alles, maar dan ook werkelijk alles uit de kast zal halen, om te bemoeilijken en te vertragen, zullen de coalitiepartners nauwelijks in één volstandige kabinetsperiode bezuinigingen kunnen inboeken die feitelijke grondslag hebben, begrotingstechnisch gezien.

Wanneer men inderdaad een stop wil realiseren, zal daarvoor nodig zijn het opzetten van mobiele grensbewakingstroepen. Die zijn er op dit moment nauwelijks, want die zijn grondig wegbezuinigd. Soms vindt grensbewakingscontrole plaats en daarbij slaagt de Koninklijke Marechaussee er doorgaans in om transporten met illegale vreemdelingen inderdaad te beletten verder landinwaarts te trekken. Incidenteel. Het gaat dan om enkele tientallen illegalen, wier status, herkomst en afgelegd traject sedert de eerste buitengrensoverschrijdingen van de Europese Unie heel erg moeilijk vast te stellen zijn.

Omdat illegalen documentloos plegen in te reizen en allemaal een wollig, bijna niet reconstrueerbaar vlucht- of asielrelaas hebben, áls men al kan vaststellen welk subdialect van welke taalgroep ze spreken. Want daarover zijn deze illegalen doorgaans verrekte goed ingelicht. Maar dan nog: dat is allemaal op de plaats van eerste aanhouding binnen de Nederlandse landsgrenzen vast te stellen. Dus moeten deze illegalen worden meegenomen ter fine van ophouding ter primair verhoor. Maar dat veronderstelt logistiek via een detentiecentrum.

En dat is niet beschikbaar. Verder: wil de stop generaal-preventief werken dan moet de grensbewakingscontrole bestendig en sluitend zijn met korte slagen. Daarvoor is minstens een opgetuigde divisie nodig die grondig is opgeleid. En dat kost knaken. Zeker mijnheer Timmermans. Zoals onbepaalde vreemdelingenbewaring ook prijzig zal blijken te zijn. Toch is deze conservatoire maatregel echt noodzakelijk, al was het alleen maar te raadpleging van de EU-partners om vast te stellen welke staat kan gelden als land van eerste opvang. Dat verantwoordelijk is voor de terugname van deze illegalen.

Dat kan nauwelijks zonder een behoorlijk opgetuigde FRONTEX-organisatie die de verantwoordelijkheid neemt voor de buitengrenzen. En als Nederland daarop wil wachten dan zullen de coalitiepartners wel met wollen wanten achter een rollator lopen. Daarom is deze dogmatiek van de oppositie zo onaanvaardbaar. Dat geldt ook voor alle beschouwingen over het plafond van het minimumloon. Omdat illegalen daarop meestal ingeschaald plegen te worden, aangezien de betrokken menskracht-leveranciers daarop hun provisies afstemmen. Bij het afleveren van hun portie illegalen, onmiddellijk inzetbaar naar lijf en leden. De illegaal vangt dat minimum niet. Dat doet, op provisiebasis hun leverancier. Die ook weer provisie afdraagt aan de tussenliggende partners die de wederrechtelijke toegangsverschaffingen mogelijk maakten. Die partners zijn nauwelijks op dit moment traceerbaar en ze geven beslist geen kwitanties af.