Ongrondwettig regeringsgedrag

De demonstrerende ambtenaren winden er geen doekjes om: zij duchten dat een regering-Wilders een beleid zal gaan ontwikkelen dat de grondwet voortgezet zal verkrachten. Het is beslist geen opzichzelfstaande actie, die nu pas ontwikkeld wordt, nu de stembus heeft gesproken en, voor wat het wààrd is en zal blijken te zijn, de PVV heeft aangewezen als overwinnaar bij de race om de gunsten van de kiesurne.

Want meteen na zeven oktober jongstleden vermaten driehonderdvijftig ambtenaren van het departement van Buitenlandse Zaken zich, om in deze getale een open brief te publiceren, nog wel op rijkspapier met het logo van dien, waarin zij betoogden grote bezwaren te hebben tegen het buitenlands beleid van het demissionair kabinet. Het beleid inzake het gewapend conflict in de Gazastrook, waarbij dat kabinet steeds onvoorwaardelijk zou staan aan de zijde van Israël en geen oog zou hebben voor de humanitaire belangen van de Palestijnen in dat gebied, die gegijzeld zouden worden door HAMAS.

Dat beleid deugde niet, daaraan konden zij niet geacht worden mede te werken. Dat zouden ze dan ook niet doen. Maar hoe dat naar voren zou treden werd niet duidelijk gemaakt. Wat is nu precies het ongrondwettige regeringsbeleid dat deze ambtelijke demonstranten op het oog hebben naar aanleiding van gemelde electorale overwinning? Dat de overheden zullen gaan discrimineren, dat zij zullen gaan uitzetten, dat zij vreemdelingen generiek niet zullen toelaten, dat zij autochtone in het Rijk in Europa geboren blanke Nederlanders zullen gaan voortrekken bij de ontwikkeling van overheidszorg. Dat moet men maar aannemen, dat hier dat perspectief geducht wordt. En daarom zeggen deze ambtenaren openlijk nu voor alsdan maar hun ambtsbedieningen op.

Hoe ze dat zullen gaan doen, is ook niet duidelijk en evenmin tegen wie dat dan persoonlijk gericht zal zijn. Alleen maar, dat het beslist niet zal gelden de persoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Het dunkt mij alles in hoge mate ongrondwettig en inconstitutioneel. Reeds omdat deze ambtenaren bij eed op hun aanstelling een andere taakopvatting plechtig hebben bezworen. Duidelijke criteria voor deze toekomstige ongrondwettigheden van Wilders en de zijnen gaven ze niet, maar dat was ook niet nodig. Inconstitutioneel is dat in verregaande mate.