Ongrondwettigheden van een nieuw kabinet

De Amsterdamse ambtenaren die zich opstandig, geschokt en verdrietig toonden op de NPO over de verkiezingsuitslag richtten zich vooral tegen het voorzienbare beleid dat een kabinet-Wilders zou gaan inzetten, zulks vooral naar aanleiding van de opmerkelijke electorale voorkeur voor de PVV in de wijk De Aker in Nieuw-West in Amsterdam, en die in Oostzanerwerf in Noord van die stad. Ook werd gerefereerd aan de opmerkelijke winst van de PVV in Weesp en Driemond. Het kabinet Wilders zou stellig ongrondwettig gaan handelen. En dan zouden  de ambtenaren gaan staken. Aldus de contestanten die vanwege de NPO alle ruimte kregen om dat toe te lichten.

Nu heeft het kabinet-Rutte op het gebied van ongrondwettigheden een record geboekt dat zelfs in de parlementaire geschiedenis voorbeeldeloos is, vooral door het wekelijkse coalitieoverleg waarbij de Tweede Kamer steeds als tegenmacht werd verlamd door tevoren stemverhoudingen binnen de coalitiefracties te fixeren bij het aannemen van wetsontwerpen en het Catshuis-overleg waarbij iedere gemeen overlegprocedure met de volksvertegenwoordiging die grondwettelijk is voorgeschreven bij wets- en uitvoeringsbesluiten werd ontgaan en buiten werking gesteld. De fracties en kabinetsdiscipline werden zwaar aangezet. Wie daartegen inging was nog niet jarig, ook loopbaantechnisch gezien.

Maar daar hádden die Amsterdamse ambtenaren het nu even niet over. Het ging hen om de komende institutionele discriminatie die allicht door Wilders en zijn kornuiten al beraamd was. Het ging over het uiteendrijven van bevolkingsgroepen. Over systemische exclusiviteit. Over een hard uitzettingsbeleid. Daar had de PVV natuurlijk een plan voor. Ik vrees dat deze ambtenaren in dat opzicht de PVV veel te hoog aan slaan.

En dat deze ambtenaren overduidelijk volkomen wereldvreemd zijn. Hetgeen ze zich niet bewust zijn – dat hoort zo bij wereldvreemdheid — en dat ze dus ook niet cultiveren. Ook niet door Palestijnse sjaals om te slaan of zwarte schouderdoeken met Arabische lettertekens ostentatief voor de camera over de afhangende schouders te herschikken. Ik denk dat de PVV helemaal niet aan de macht komt. Het Haagse apparaat draait daarvoor al op volle toeren. Democratisch is dat niet. En inclusief nog minder.