Tegen ongrondwettigheden

Inderdaad zijn er in den lande diverse ambtenarendemonstraties geweest tegen “ongrondwettigheden” die de nieuwe regering voornemens zou zijn te begaan. Amsterdam natuurlijk voorop. Op De Dam, maar ook bij de Stopera, bij het Gemeentehuis en op andere locaties, al vaker gebezigd voor grootse manifestaties met een ideële strekking. Een ambtenares, met een grote megafoon, het ambtelijk hoofd gedeeltelijk zichtbaar uit een doorzichtig plastic capuchon – het regende natuurlijk weer ouwe wijzen met klompen – deelde de media mee dat de Amsterdamse ambtenaren bij gebleken ongrondwettigheden hun ambtsbediening zouden staken. Want de rechtstaat stond op het spel.

Deze verkiezingsuitslag kon écht niet, kreet ze amechtig met verwaaide stem. Mager applaus ondersteunde deze harde actie op het Concertgebouwterrein en de NPO zoemde met de telelens op diverse opruiende teksten op borden, dundoeken en vlaggen in, daarbij zorgvuldig vermijdend ook te tonen hoe iel de opkomst was van het protesterend publiek, voornamelijk samengesteld uit studenten van de diverse kunstacademies in de hoofdstad en toneelgroeperingen die Avant Garde-voorstellingen tot hun specialisme rekenen. Welk ongrondwettig gedrag dat men daarbij precies het nog niet eens verkende kabinet toedacht, dat werd niet erg duidelijk, al deed de NPO-reporter duidelijk wel moeite om zulks suggestief te concretiseren, terwijl hij de microfoonbol steeds weer krachtig in het gelaat drukte van het geïnterviewde meisje dat moeite had haar waterlanders te beheersen.

Het is duidelijk dat Wilders zo zijn bedenkingen heeft tegen artikel 1 van de Grondwet dat hij veel en veel te ruim geformuleerd vindt. Het absolute verbod van het maken van enig onderscheid  — dus: het discrimineren — naar bepaalde persoonlijke hoedanigheden, die men in dat artikel opsommenderwijs gedefinieerd of aangeduid vindt. Die van herkomst, die van seksuele oriëntatie, die van religieuze of godsdienstige aard en die van levensbeschouwing of levensovertuiging, handicap en politieke gezindheid. Dat is niet toegestaan. Wilders heeft bedenkingen bij dat verbod. Dat mag hij, want het hoort tot de vrijheid van meningsuiting. Maar daarover ging het allemaal niet bij deze ambtenaren. Wilders moet van hun subsidies afblijven. En anders is er geen rechtstaat meer. Donkere wolken. Die zich samenpakken.