Wat de BBB moet doen

In het koffietentje dat ik pleeg te frequenteren aan de kop van de Lange Pooten, omdat de koffie er echt uitstekend is en alle kranten klaarliggen om uitgespeld te worden wist iedereen het zeker: de BBB komt aan de macht. Dat kan niet anders. Want onze Caroline heeft de verkiezingen gewonnen. Alle stamgasten, die ineens altijd blijken van de BBB te hebben gehouden, gaan zich aanmelden voor minister. Caroline heeft namelijk geen deskundigen aan het BBB-Boord die ergens enig verstand van hebben. Het toeval wil nu, dat deze stamgasten dat wèl hebben. Niet te weinig. BBB, ik schrijf het maar vast op voor het toekomend ongelovig nageslacht, staat voor Boer Burgerbeweging en het hoofd daarvan is Caroline van der Plas die altijd een soort fietskettingslot als een burgemeester in oorlogstijd om de hals draagt, om aan te geven dat zij de leiding heeft.

Van het land, thans. Dat laten de stamgasten zich niet afheksen. Er moet een nieuw kabinet komen en dat moet het roer omgooien. Tot zover is alles duidelijk en trouwens, het staat ook in de Telegraaf. Nu wil het geval dat Caroline, die iedereen in dit tentje natuurlijk persoonlijk goed blijkt te kennen, geen mensen heeft in haar gelederen die vakmatig een bepaalde expertise op het gebied van de overheidszorg hebben ontwikkeld en daardoor ook een zekere faam hebben. Op dat laatste komt het aan. Ome Geer – dat ben ik ook in deze contreien – evenmin. Hij kán misschien wel wat, ome Geer. Als je hem hoort praten soms, dan zou je dat denken. Maar hij komt niet op de media. Dat is dus een ernstig defect. Sommige stamgasten komen wel op de media, maar dan wegens de recentste politierechterzitting in het gebouw aan de Prins Clauslaan 16 wegens openbare dronkenschap en lallen en stampen op zon- en feestdagen.

Dat recommandeert niet, dat snapt hier óók iedereen, voor het ministerschap. Kaag kon er ook wel niks van, maar die praat in ieder geval verschrikkelijk deftig zodat je niet weet wat of dat ze bedoelt. Die was dus ergens wel geschikt voor welk ministerschap dan ook. Maar die Kaag wil graag dat de boeren een stikstofcrisis krijgen. Zodat Kaag ze kan onteigenen. Dat wil Kaag al heel lang. Dat heeft ze afgesproken met Frans van Drimmelen, de grote projectontwikkelaar van Amsterdam-Zuid. Kaag heeft al een ontwerp van een machtigingswet klaarliggen. Daarin krijgt het kabinet de bevoegdheid om alle agrarische gronden tegen een jodenfooi op te kopen, mits ze dan maar doorgeschoven worden aan die Van Drimmelen. Van Drimmelen heeft immers gezorgd dat Kaag minister werd in dit kabinet, die wil nu ergens weleens wat terugvangen. Hij koopt buiten de Randstad dus alle akkers en weidegronden op. Daarop zet hij onbetaalbare hoge luxeflats voor de betere klassen, die tegenwoordig steeds beter boeren niettegenstaande de inflatie, merkwaardig is dat.

Kaag is met Rutte flink bezig dat alvast er dóór te jagen, nu er een soort van, hoe zal ik het zeggen, windstilte is opgetreden. Omdat onze Caroline op zoek is naar mensen die ergens verstand van hebben buiten de stikstoofuitstoot om. Kaag heeft immers nog steeds een coalitie achter zich in de Tweede Kamer, die dáár de meerderheid heeft. In de provincies niet. Natuurlijk niet. Daar is de BBB nu wel de baas. Maar ik heb het over de tweede Kamer, met die Tjeerd de Groot en Sjoerd Sjoerdsma en ook die landverrader van een Paternotte. Die rammen die machtigingswet erdoor terwijl Caroline even op de plee zit, zal je zien. Dat moet dus niet. Daarom, het is wel jammer, moet ome Geer maar even minister worden. Hij maakt er niks van, dat weten wij ook wel.

Maar hij moet gewoon die wet tegenhouden. Dat wil het volk. Dat is democratie. Hij kan het best een eigen politieke partij oprichten net als die Omtzigt. Het Neutraal Afwijzend Blok. Het NAB. Dan kan hij samen met de BBB en het SOP, het Staatkundig Omtzigt Perspectief, een regering vormen en Vera Bergkamp afzetten als kamervoorzitster. Met natuurlijk Caroline als premier, dat spreekt. Dan zijn er banen te geef waar onze stamgasten wel raad mee weten. Ome Geer treedt dan meteen daarna af, want hij blijkt te vaak op de datsja van Poetin te hebben rondgehangen. Daar komt dan de AIVD mee aanzetten als het kabinet zich heeft gepresenteerd. Dat is jammer van ome Geer want ergens bedoelt hij het wel goed. Maar hij ken niet meekomme, hè?