Aardverschuiving

Waar iedereen die ergens wat van af weet op de markt erover eens was, dat was dat er een aardverschuiving zou plaatsvinden op de 22e november aanstaande, bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Jazeker: alles gaat anders worden. Gelukkig dat de oude schuldigen aan de corrupte en nefaste bestuurscultuur de afgelopen drie maanden zowat allemaal collectief gedrost zijn, het is een hele opruiming. Sjoerd Sjoerdsma, Tjeerd de Groot en Jan Paternotte voorop. Allemaal van die Democraten uit 1966. Allemaal bezig met hun unieke en schitterende loopbaan. Allemaal straks dikbetaalde lobbyisten, het is inderdaad moeilijk te verteren, maar zo gaat het nu eenmaal. Tegenwoordig dan, want vroeger was alles beter.

Veel beter. Maar je zal zien: Pieter Omtzigt zal Zijn Volk na veertig jaren in het Beloofde Land leiden. Hij zal zorgen dat de ethiek, de moraal en het fatsoen weer zullen terugkeren in het land. Het land dat zou overvloeien van melk en honing, ware het niet dat het steeds zo verdomd slecht geleid werd. Pieter zal met zijn twaalf discipelen een bekwame regering vormen. Dan zullen recht, normen en waarden weer zegevieren en de immigranten zullen huiswaarts keren omdat er in de Asielzoekerscentra geen plaats voor hen was. De inflatie zal een einde nemen en er zal zelfs streng gestraft gaan worden in de gelederen van de politieke tinnegieters die van alle crises misbruik hebben gemaakt om zich te verrijken, de eigen haan koning te laten kraaien, elkaar de bal toe te spelen en het volk dat volgzaam en duldend leed te bedriegen. Je zal het zien.

De coalitiepartners zullen weggevaagd worden in de najaarsstormen. Het beste is dan maar een regering van Het Nieuw Sociaal Contract van Pieter, de Boer en Burger Beweging van Carolien, en de Partij Voor de Vrijheid. Die krijgen vast tezamen 76 zetels. Meer zelfs, want de verontwaardiging van Het Volk is voelbaar groot. En dan komen de afrekeningen, de tribunalen. Dan zullen de verantwoordelijken rekenschap moeten geven. De machtigen zullen uit hun zetels gestoten worden.

Zo zal het zijn, als Pieter het getal der menigte ziet dat hem om uitredding bidt en onderrichting, want door dat getal alleen al zal zijn hart van ontferming worden bewogen. Het beste is meteen maar flink door te tasten en het Witte Huis te doen weten dat de geweldplegingen in de Ukraïne beëindigd moeten worden. Het militair-industrieel complex zal zijn oude wapentuig elders moeten slijten. In Centraal Afrika, bijvoorbeeld. Dat is tenminste een flink eind uit de buurt. En daar zijn ze aan anarchie, chaos en verwording in alle opzichten gewend. Ze willen niet anders. Daar, in dat geblakerde land rondom de evenaar. Stil maar en wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde.