De VOG-loze mens

Het is duidelijk dat Dirk zijn nering buitenshuis moet effectueren, bij de mensen die hun digitale omgeving maar niet kunnen uitbaten, terwijl ze dat toch behoeven, omdat ze anders niet aan het openbare leven kunnen deelnemen, uitgesloten worden van nutsvoorzieningen en zelfs hun burgerschapsrechten niet kunnen effectueren. Bij de gatenplant, achter de keukentafel, de trillend snorrende kat aaiend, en een kopje thee met het obligate koekje serveert Dirk de digitale connecties uit, plugt contactjes in de daarvoor bestemde ingangen van de modem en brengt de I-Pod aan de praat.

De brave burger krijgt toegang tot zijn DigiD, kijkt naar de fase waarin zijn COVID-prikstaat verkeert en of hij zijn QR-bewijs al kan downloaden – dat doet Dirk dan – en tegen de tijd dat de amechtige koekoek elf heeft gekermd kan een dankbare wereldburger tijdelijk zijn PC-omgeving meesterlijk verkennen. Al vergeet hij daarvan de helft prompt. Omdat hij die niet steeds hoeft te betreden. Dan komt Dirk weer, heilbrengend als steeds, terug. Nu is Dirk warmbloedig. Ik merkte het al op. Hij moet zijn uren intens besteden. Die scooter is handig, maar parkeren mag je het vehikel lang niet overal.

De gemeente Den Haag breekt ook steeds trottoirs open en veroorzaakt zandverstuivingen en wegomleggingen. Zodat Dirk uiteraard zijn scooter bij een prompte aflevering van een noodzakelijk plugje ergens zet, waar dat niet mag op dat moment en onder die zanderige omstandigheden. Buitgewoon Opsporings-Ambtenaar (BOA) erbij. Een bon. Duur. Dirk protesteert. De BOA persisteert. Daar is hij BOA voor. Ieder zijn vak. Dirk zet in goed Haags uiteen wat hem mishaagt in de BOA, het opbreken, het verplaatsen van verkeerverboden.

De BOA besluit zich beledigd te weten. Hij verrijkt de bon met de aantekening dat Dirk  zich verzet tegen een BOA in de rechtmatige uitoefening van zijn ambtelijke bediening. Wederspannigheid met bedreiging, dat kun je ervan maken. De wet staat dat een BOA toe. Dus dat gebeurt. Dat feitencomplex is een misdrijf. Dirk is het er niet mee eens. Laat het voorkomen bij een sjaggerijnige politierechter die haar dag niet heeft, zo al ooit. Die veroordeelt. Natuurlijk.

De wederspannigheid komt nu in Dirks justitieel documentatieregister, dan heeft hij als ZZP-er óók eens wat. Zolang die aantekening daar prijkt, krijgt Dirk geen Verklaring Omtrent het Gedrag. De BOA maakt Dirk VOG-loos. Heeft Dirk geen VOG, dan kan hij geen diensten aanbieden bij veel instellingen die service verlenen aan de doelgroepen die Dirk bedient. Bejaarden, babyboomers die hun Zwitserlevengevoel verzilveren aan de Costa-Brava, analfabete digibeten die als allochtoon het digitale Nederlands niet kunnen beheersen dat de overheid uitstoot als de burger publieke zorg behoeft. Dirk is een pario. Om Kees van Kooten als de onnavolgbare Jacobse te citeren, bestuursvoorzitter van de Tegenpartij. Weet u nog?