Maanblafferproef kabinet

Daarom ligt het voor de hand dat het demissionair kabinet aan het RIVM heeft opgedragen voor de leden van het beoogde kabinet Wilders zonder Wilders een uitgebreidere, proefondervindelijk gefalsificeerde en daarna gevalideerde maanblafferproef te ontwikkelen. Aan de universiteiten van Jatkoets en Upswa, u weet wel, zijn reeds door de Wereldgezondheidsorganisatie geldig verklaarde proeven doorontwikkeld op basis van de Wuhan-criteria waarbij vooral gelet moet worden op voetenwerk, driftgraad, integriteit bij dierproeven vooral op geleedpotigen en voorts natuurlijk op schedelhaarkleur.

De regeringsvoorlichtingsdienst zal via de Nederlandse Publieke Omroep deze criteria via makkelijk hanteerbare digitale animaties publiekbreed verspreiden aan de houders van de geldige QRcodes, die immers aantoonbaar goed hebben gewerkt in de recentere COVID II-periode bij groepsimmuniteitstesten. Is de proef goed doorstaan dan zal de examinandus het staatsbrevet van onvermogen krijgen in plastic verzegelde hoes, te tonen bij het toetreden tot het beoogde kabinet.

Vereist is vooral dat geen blijk residueert van dwarskijkende neigingen, dat spreekt. Blijkt volkomen resistentie van maanblafferij dan krijgt men een halfjaarlijks geldige ontheffing om bewindspersoon te worden, tenzij tussentijds nonwokenneigingen mochten blijken, detecteerbaar aan verkleurend haar en rode blaasjes op de onderarmen.

Het RIVM zal er voorts nauwlettend op toezien dat deze gebrevetteerden zich melden bij de aangewezen medische posten per wijk op de eerste vrijdag van iedere maand. De oppositie zal daartoe ook de bewegingschemata van deze beproefden krijgen terwijl bij het Openbaar Ministerie afwijkende frequenties in woord, aanraking en gebaar kunnen worden gemeld.

Het Openbaar Ministerie zal in dat geval direct overgaan tot vervolging tenzij het College permissie krijgt van de Kamer om niet over te gaan tot inbeschuldigingstelling. Op de eerste maandag van iedere maand om 12.00u zullen de gemeenten uit de regiogebieden bij verhoogd risico via geluidsignalen aangegeven worden of rechtsextremistische nevelvorming te duchten is.

Bij de Apotheek zijn de mondkapjes bij voorraad verkrijgbaar via een bon af te geven namens de Alliantie van Siewert van Lienden. Wel moeten daartoe de gegadigden de distributiebonnen kunnen overleggen met de juiste benummering en het Burgerservicenummer paraat hebben terwijl de karteling intact moet zijn. De heer Plasterk zal als eerste de test die daarbij hoort ondergaan. De AIVD zal nog nadere regelgeving kenbaar maken.