Nonwokenaars overal

Het is duidelijk dat je dus erg moet uitkijken voor nonwokenaars, vooral omdat ze heel moeilijk te herkennen zijn. Ze lijken uiterlijk op maanblaffers. Dat helpt al een stuk bij de detectering, want nonwokenaars doen net of ze redelijk denkende en integere, empathische mensen zijn. Juist daarom zijn ze zo gevaarlijk, want ook Ome Karel kan bij nader inzien, een nonwokenaar zijn. Maanblaffers weten zich ook goed te vermommen.

Maar je kunt ze herkennen door spraak, grote voeten en hun rode haar. Ze zijn listig en infiltreren onze samenleving. Ze komen naar de jongste wetenschappelijke inzichten van een andere planeet en hebben daarom een opvallend lage driftgraad en een hoog frustratietolerantievermogen. Ze komen om de samenleving over te nemen. Ze mengen zich onder de normale bevolking. En slaan dan ineens toe. Om hun macht te vestigen.

Je moet dus alert zijn en ook handelen naar de jongste wetenschappelijke gedragsinzichten over lage driftgraden en verhoogde uitstotingsaspiraties waarbij de meest waardevollen onder ons geïsoleerd moeten worden. Gelukkig is er een wetenschappelijke methode om de maanblaffer vroegtijdig te spotten, maar die is heel moeilijk toe te passen. Vast kan gesteld worden dat velen die wat in het kabinet Wilders zonder Wilders zien maanblafferachtige reflexen hebben.

Het RIVM  heeft daarom al proefopstellingen opgezet waarbij injecties met een net ontwikkeld vaccin moeten worden gezet onder de doelgroep, omdat maanblaffers net als nonwokenaars blauw kleuren als ze regen bespeuren, want daar kunnen ze niet tegen. De overheid is gelukkig alert en heeft dus al miljoenen vaccins ingeslagen. Hulde. Vooral omdat beproefde wokenaars in de begeleidingscommissie zitten. Zoals bijna alle leden van GroenLinks die immers niet blauw kleuren bij dreigende regen.

Het vaccin zal verplicht worden nadat de Wet op de Publieke Gezondheidszorg daartoe nog door het demissionaire D66-kabinet is aangepast met dwangbevoegdheden waaronder gedwongen isolatie in een door of namens de overheid te bepalen plaats of ruimtelijkheid. Dat wordt nog bij ministeriële verordening bepaald. De Raad van State gaf al groen licht, mede met het oog op het feit dat Wilders die Raad niet langer als hoger beroepsinstantie wil doen optreden in vreemdelingenzaken. Wilders is immers zelf maanblaffer. Hij heeft rood haar en daarom laat hij steeds die coupe soleilglans op zijn schedel aanbrengen. Let op Wilders’ schoenmaat. Die spreekt boekdelen. Zie voor nadere instructies bij de bedoelde ministeriële verordening: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_maanblaffers  nader te plaatsen in Staatsblad 123 en met verdere toelichting in de Staatscourant 456. De overheid is waakzaam.