Verbindend woke

Wat verder de conversatie zeer belemmert op de markt – maar beslist niet alleen daar – is de beziging van termen als “verbindend”, “harmonisch” en “insluitend” of “samenbrengend”. Alles tezamen te vatten onder het Anglicisme woke. Deze term betekent een bepaalde alerte bewustzijnstoestand waarin men hypergevoelig is voor het maken van onderscheidingen onder mensen. Men is daartegen. De woke-mens.

Die heeft daar ook een geweldig goede radar voor. En waarschuwt alle Goedwillenden als hij heeft kunnen vaststellen dat iemand niet verbindend, maar uitsluitend en onharmonisch is. Zo iemand moet niet slechts uitgesloten worden uit de samenleving. Maar hij dient eigenlijk te worden geëxterneerd. Zoals vroeger mensen werden geëxterneerd uit Nederlands-Indië bij ordonnantie van de Gouverneur-Generaal. Zonder verdere toelichting. Zo iemand was gevaarlijk voor de koloniale samenleving die juist geweldig harmonisch was. Zo iemand sloot niet aan. Niet bij het gangbare jargon, de spraakregelingen, de sociale cultuur en het daarmee verbonden spraakgebruik met de omgangsvormen.

Zo iemand kon lukraak aangegeven worden bij het koloniaal gezag. En daarmee worden gedegradeerd als handelingsonbekwaam rechtssubject. Zonder nadere toelichting. Omdat deze gevaarlijke geneigdheid al lang was gebleken door woord, teken en gebaar, zoals in de vrijmetselarij ook de poortwachters de onverlaat die niet het juiste wachtwoord wist, en niet wist welk handgebaar hij bij het passeren van de zuil van Boaz moest maken en ook niet wat hij moest antwoorden op de vraag “dus vrijmetselaar zijt gij waarlijk?” zonder nadere toelichting verwijderd moest worden uit de tempel opdat hij het heilige der heiligen niet door zijn loutere fysieke presentie zou verontreinigen.

De woke-mens weet precies wat het juiste woord, het juiste teken en het juiste gebaar is bij welke gelegenheid, op welke tijd en welke plaats en gaat onbarmhartig over tot onherroepelijke finale uitsluiting. In het belang van de wenselijke inclusiviteit, verbindendheid en harmonie die in gevaar komt door een non-woken wezen. Die moet, voorafgegaan door de klepperman van het Heilig Geesthuis buiten de muren worden gebracht. Dat kan zonder opgave van redenen. En dat maakt ook de conversatie in een openbare ruimte als de markt op het Voorhout moeizaam.

Daar heeft Ome Karel last van. En velen met hem. Heel velen. Die niet woke zijn en het niet weten. Eigen schuld. De nonwokenaar voelt niet áán. En dat heeft hij óók al niet door. Daarom is hij fascistisch. En nationaal-socialistisch. En extreem-rechts. Zoals het kabinet Wilders zonder Wilders. Daartegen is alles geoorloofd. En wie dat niet aanvoelt, is nonwokenaar. Hem staat dus externering te wachten. Hors de la Loi, zou Robespierre zeggen. En die voelde heel wat aan. Dat weet u toch?