Normvervaging

De middelbare school waar ik mijn voorbereidend wetenschappelijk onderricht kreeg was een vrij orthodox rooms instituut geweest, dat kon ik wel merken. In dat instituut kwam de polariteit tussen Goed en Kwaad waar Pummeltje altijd over redeneerde op de Willibrordusschool ook architectonisch heel duidelijk tot uiting. Er waren twee enorme vleugels aan het centrale gebouw met de grote lokalen voor scheikunde, biologie, chemie, aardrijkskunde en tekenen/schilderen of handarbeid. Rechts was de meisjes-afdeling, gewijd aan Sinte Catharina.

Links die voor de jongens, gewijd aan Sint-Joris. Daartussen een zware scheidsmuur op het dak waarvan zelfs een versperring was aangebracht met prikkeldraad voor de hitsigen die over deze muur de andere kunne trachtten te bespieden of, God verhoede het, zelfs te verleiden door woord, aanraking of gebaar. De jongens moesten naar school komen via de Jacob Catslaan. De meisjes via de Jan Smitzlaan. Het was zwaar verboden andere wegen te kiezen om toch de andere kunne te bereiken teneinde onoirbaarheden uit te halen, daar wees de Moderator aan de aanvang van het schooljaar streng op.

Maar ineens in datzelfde jaar, later, was die andere kunne eigenlijk toch niet langer verboden als laatste aangelegenheid tot doodzonde. Het werd niet echt gezegd, er werd ook geen principiële koerswijziging over aangezegd, maar meisjes waren aannaderbaar, zij het met mate en op gepaalde tijdstippen. Het schoollied evenwel repte nog wel steeds van een zekere sexe-scheiding in zware wisselcoupletten, steeds te zingen door eerst de meisjes – Catharinettes geheten – en jongens – Joristen genaamd.

Het was een oud lied en het was het enige wat het schoolorkest echt goed kon spelen terwijl de stemmen in een soort canon samensmolten per refrein. Wat er gezongen werd was in die canons niet meer verstaanbaar, het gezang werd er wel melodieuzer maar niet begrijpelijker door. Dat zou eigenlijk later voor het hele leven gelden, maar onbedoeld was dit alles wel. De componist had er eigenlijk geen moreel oogmerk mee gehad. Ik laat het hier via deze link volgen.